top of page

Rideskole 2023

Kurs denne våren: Vi starter opp igjen rideskolen i uke 10.

KNØTTEKURS (for de mellom 4 og 7 år)
Knøttekurs er for de mellom 4 og 7 år. Kurset går over fem uker og varer en time hver gang. Barna får tildelt en fast hest og egen instruktør som følger dem gjennom stell og ridning. Timene er veldig fleksible, og det er mest fokus på tilvenning, sikkerhet og kos. Oppstarttsdato etter nærmere avtale.

Kr. 1.400,-

NYBEGYNNER BARN/UNGDOM (fra 7 år og oppover)

Nybegynnerne får nå tilbud om femukers-kurs. Dette for å sikre at alle elevene får litt kontinuitet i den aller viktigste fasen. Vi tilbyr med dette ikke klippekortløsning til nybegynnere lenger, men har du ikke ridd før, så ta kontakt for en prøvetime, om du er usikker på om ridning er noe for deg.
Nytt nybegynnerkurs starter opp i uke 10. Om man vil være med på ett eller flere kurs, bestemmer man selv. Man regnes som nybegynner frem til man mestrer hesten uten leier både i skritt og trav. Øktene varer 1,5 time pr gang, der halvparten av tiden går med til stell og saling/avsaling og den andre halvparten er ridning på bane eller tur.

Kr 1.400,-

LITT ØVET/ØVET (fra 7 år og oppover)

Pr i dag er det satt opp faste timer. Man melder seg på de timene man ønsker, men ridelærer må godkjenne rytterferdighetene før man får ta steget opp fra nybegynner (må kunne mestre hesten alene i skritt og trav fullstendig uten leier). Øktene varer inntil 1,5 time hver gang, der halvparten av tiden går med til stell og saling/avsaling og den andre halvparten er ridning på bane eller tur. Bookede ridetimer for litt øvet/øvet som ikke er avbestilt senest 24 timer før timens start, må betales i sin helhet.
Kr 300,- for enkelttime/Kr 800,- for klippekort med tre klipp (benyttes innen ett år)
 

"HEST-PÅ-FÔR-LIGHT" (Blir ikke arrangert våren 2023)
Nytt tilbud for ryttere fra 12 år og oppover, som ønsker å lære mer rundt hestehold i tillegg til ridning. Elevene må være på minimum litt øvet-nivå (kunne følge hesten i skritt og trav, samt ri på tur uten leier). Man er i stallen 2,5 time en kveld i uken, der vi har ridning på bane eller tur, i tillegg til teori om aktuelle tema, samt praktiske øvelser. Alt under veiledning av instruktør.

HUSMOR/HUSFAR/TURNUSGRUPPE (voksne ryttere, nybegynnere og oppover)
Kurs for deg som alltid har hatt lyst til å lære å ri, eller du som rei tidligere og har lyst til å ta det opp igjen. Disse timene går på dagtid fredager, og man melder seg på når det passer (ingen krav til at man må være med hver gang). Øktene legges opp med ridetimer på ridebanen eller rideturer etter ønske.
Første gang du er med kommer du på enetime, deretter forsøker vi å sette sammen grupper som passer sammen mht nivå og interesse.

Kr 270,- pr gang

ØVEDE RYTTERE/PRIVATTIMER
Øvede islandshestryttere kan bestille privattimer ved ledig kapasitet. Det forutsettes at rytteren selv kan gjøre i stand hesten, og stille klar på ridebanen ved timens begynnelse. Ridetimen varer tre kvarter.

Kr. 350,-

AKTIVITETSDAG I VINTERFERIEN
Aktivitetsdagen passer godt for deg mellom 7 og 12 år, uansett om du er nybegynner med hest, eller har ridd en del før. Du trenger ikke ri i rideskolen her for å være med. Vi fyller dagen med lek, læring og masse aktivitet, både med og uten hest.
Pris kr 750,- (lunsj/drikke medbringes av den enkelte)

bottom of page