top of page

Gården

Øvre Storengen ligger skjermet og idyllisk til på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, midt mellom tettstedene Dovreskogen og Dovre. Vi - Monica og Per Erik Hjelle - kjøpte gården i 2006 og kom flyttende med våre tre islandshester. Til å begynne med drev vi med ku og mjølk- og kjøttproduksjon, men fra 2010 har gården vært en ren hestefarm, og fjøset ble bygget om til stall.

Vi har to staller, med til sammen 14 stallbokser, ridebane, rundpaddock, samt store uteområder/beiter. Vi har fantastiske ridemuligheter i de fleste retninger, både i skogsterreng og på fjellet.

bottom of page